Microsoft Word -kompletni tutorijal (kako napisati završni rad)

U ovom videu naučite kako podesiti naslove, sadržaj, brojeve strana, umetnuti prijelom stranice, fusnote, slike ,tablice i grafikone na primjeru izrade završnog rada koristeći program Microsoft Word.

+