Eva Iptv Tutorial

Izaberi + ikonu

Press + icon

Press + icon to App list

Izaberi ADD URL ili ADD CODE tipku kako bi dodali listu

Press ADD URL or ADD CODE button to add list

ADD URL OR ADD CODE button to add list

Upišite Url ili Kod vaše liste te izaberite Ok kako bi potvrdili unos

Enter list Url or Code than press Ok to conform

Enter Url

Vratite se na glavni izbornik te izaberite UPDATE ALL LISTS tipku kako bi ažurirali sve liste ili dugi klik na listu koju želite ažurirati kako bi je ažurirali .

Go back on main menu and select UPDATE ALL LISTS button to update all lists or long press on list name to update single list

Također tu je i ugrađena tražilica kako bi mogli pretraživati kanale unutar liste ( napominjemo da ova opcija ne radi za oređene liste).

Also there is a Search optinon where you can search channels in list ( some lists dont work with search option)

Linkove za liste možete dobiti od vašeg pružatelja usluga ili pronaći na raznim stranicama poput Autoiptv , Iptv4sat i forumima kao na primjer kajgana forum ili sultanović forum.