FINA Obrasci

Pretraga po nazivu:

Naziv Izdavatelj
Potvrda Fine iz čl. 33. st. 8. ZORT-a (Obrazac AORT) FINA Preuzmi
Zahtjev za prisilnu naplatu (Obrazac ZPN-01) FINA Preuzmi
Zahtjev za rješavanje upita / reklamacije / prigovora na postupanje nastalih u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima FINA Preuzmi
Suglasnost ovršenika za prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka zakonskog roka zapljene sukladno odredbama Ovršnog zakona FINA Preuzmi
Zahtjev za opoziv obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena / zatvaranje posebnog računa ovršenika FINA Preuzmi
Primjer valjane Potvrde o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava FINA Preuzmi
Potvrda uplatitelja o uplati i iznosu sredstava izuzetih od ovrhe/na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona FINA Preuzmi
Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona) FINA Preuzmi
Zahtjev za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje FINA Preuzmi
Zahtjev za povrat uplaćenog iznosa predujmljene naknade za provedbu osnove za plaćanje FINA Preuzmi
Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu FINA Preuzmi
Zahtjev za izravnu naplatu FINA Preuzmi
Zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu FINA Preuzmi
Zahtjev za naplatu FINA Preuzmi