Hrvatska komora arhitekata – obrasci

Mogućnost predaje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije kroz sustav e-Građani.

Na stranici e-gradani možete podnijeti zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije ili zatražiti i dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija


UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za upis u odgovarajući imenik, upisnik ili evidenciju, podnosi se Komori na odgovarajućem obrascu u pisanom obliku, a može se predati osobno, poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom, elektroničkom putem i putem sustava e-građani.

U slučaju predaje zahtjeva osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom zahtjev za upis mora biti vlastoručno potpisan, a dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za upis predaje se u preslikama.

U slučaju predaje zahtjeva elektroničkim putem, zahtjev za upis mora biti u PDF formatu potpisan valjanim elektroničkim potpisom sukladno posebnom propisu, te biti poslan zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za upis.

Popratna dokumentacija može biti u  JPEG ili PDF formatu.

U slučaju predaje zahtjeva putem sustava e-građani dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje uvjeta za odgovarajući postupak upisa mora biti u JPEG ili PDF formatu.

Dokumentacija na stranom jeziku predaje se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a original dokumenta samo na traženje službene osobe.


Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničar arhitektonske struke
Zahtjev za upis u Evidenciju izdanih EU potvrda
Zahtjev za izdavanje javne isprave

Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga
Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga – urbanisti
Izjava za produženje odobrenja za privremeno i povremeno pružanje usluga
Zahtjev za priznavanje kvalifikacije – Application for the recognition of qualifications – automatski sustav
Zahtjev za priznavanje kvalifikacije – Application for the recognition of qualifications – opći sustav
Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad stranim arhitektima
Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad stranim arhitektima B

Zahtjev za upis u Upisnik ureda projektiranje i nadzor
Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda projektiranje
Zahtjev za upis u Upisnik ureda prostorno uređenje
Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda urbanisti
Zahtjev za zatvaranje ureda
Zahtjev za zatvaranje zajedničkih ureda

Zahtjev za promjenu podataka
Zahtjev za mirovanje članstva
Zahtjev za aktivaciju članstva
Zahtjev za prestanak članstva

OBRAZAC 1 – IZJAVA
OBRAZAC 2 – ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za pravnu osobu
OBRAZAC 3 – ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekta
OBRAZAC 4 – ZAHTJEV ZA DODJELU REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA
OBRAZAC 5 – FORMULAR ZA OMOTNICU “AUTOR” (popunjavaju natjecatelji)

Obrazac stegovne prijave tužitelju

Odluka o administrativnim naknadama HKA