Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – tiskanice i obrasci

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) i prava na doplatak za djecu, te zahtjevi isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini

Tiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima