Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – tiskanice i obrasci

Zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu/ prijevremenu starosnu mirovinu/ starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika/ prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavcaZahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu/ ocjenu radne sposobnosti/ privremenu invalidsku mirovinu 

Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja 

Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / udovica/udovac / dijete / roditelj / dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine Prilozi uz zahtjeve za priznanje prava na inozemnu mirovinu (popunjavaju se uz zahtjev pod br. 1.1 ili 1.2 ili 1.4) za: Švicarsku Konfederaciju , AustralijuKanadu

Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke 

Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvuZahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

Zahtjev za doznaku hrvatskog doplatka za djecu preko banke  (za izaslane radnike i zaposlene osobe u više država članica EU)

 Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama, obustavljenom i uplaćenom porezu i prirezu

Zahtjev za izdavanje potvrde o visini mirovine

Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini 

Zahtjev za izdavanje potvrde o potraživanjima mirovinskih primanja

Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku 

Zahtjev za izdavanjem obavijesti o provedenom postupku obustave iz mirovine

 Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenom doplatku za djecu

Zahtjev za izdavanje potvrde REGOS – istup iz II. mirovinskog stupa

Zahtjev za određivanje mirovine prema članku 185. ZOMO  -bivša JNA

 Zahtjev o utvrđivanju svojstva osiguranika – osobe s invaliditetom radi računanja staža osiguranja s povećanim trajanjem 

Zahtjev za dostavu informacija o korištenju doplatka za djecu u RH inozemnoj ustanovi nadležnoj za obiteljska davanja