Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – obrasci

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS putem web aplikacije na adresi: http://pnos.haop.hr/

Obrasci KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 dostavljaju se putem web aplikacije na adresi: http://kt.haop.hr/Obrazac KT 2 možete preuzeti ovdje.

Obrazac KT 2

Obrazac SK 1

Obrazac SK 2

Obrazac KTZ 1

Zahtjev za izdavanje dozvole i produženje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise možete preuzeti ovdje.

zjava o posjedovanju uređaja za prikupljanje rashladne tvari iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja ili izjavu o posjedovanju uređaja za prikupljanje radnetvari iz protupožarnih uređaja (uz priloženi račun i certifikat uređaja, a ukoliko niste u mogućnosti pribaviti račun potrebno je dostaviti presliku o upisu uređaja u knjigu osnovnih sredstava)

Zahtjev za upis u Registar pravnih osoba i obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC REG možete preuzeti ovdje.