MUP – Obrasci

Obrasci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Kako bi na ovim stranicama dostupni obrasci bili valjani u pravnom prometu, njihov sadržaj i izgled ne smijete mijenjati, jer su propisani odgovarajućim podzakonskim aktom.

OBRASCI ZA ISPIS:

Temeljem Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva prirođenjem te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

Temeljem Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

Pretraga po nazivu:

Name Description
Prijava i odjava boravišta i prebivališta , odnosno prijava promjene adrese za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji (OBRAZAC 6b) MUP Download
Prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji (OBRAZAC 3b) MUP Download
Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (OBRAZAC 2b) MUP Download
Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a (OBRAZAC 1b) MUP Download
Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice sukladno članku 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu – DODATAK D MUP Download
Obrazac prijave i odjave smještaja, boravišta i prebivališta za drža. trećih zemalja – (Obrazac 16a) MUP Download
Zahtjev za putni list za državljane treće zemlje – (Obrazac 8a) MUP Download
Zahtjev za potvrdu o prijavi rada – (Obrazac 5a) MUP Download
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad za EU plavu kartu – (Obrazac 4a) MUP Download
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad za osobe premještene unutar društva ICT – (Obrazac 3a) MUP Download
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad – (Obrazac 2a) MUP Download
Zahtjev za privremeni, autonomni, stalni boravak i dugotrajno boravište za državljane trećih zemalja – Obrazac 1a) MUP Download
Obrazac 6 – Zahtjev za registraciju oružja MUP Download
Obrazac 5 – Obavijetst o nabavi oružja ili streljiva u RH MUP Download
Obrazac 4 – Odobrenje za iznos oružja ili streljiva iz RH MUP Download
Obrazac 3 – Prethodna suglasnost za unos oružja ili streljiva u RH MUP Download
Obrazac 2 – Odobrenje za nabavu oružja MUP Download
Obrazac 1 – Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja MUP Download
Obrazac prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta i privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske – OBRAZAC 1 (obrazac je nužno ispisati obostrano) MUP Download
Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva MUP Download
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta_djece MUP Download
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta_djece MUP Download
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe MUP Download
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta_djece MUP Download
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta_djece MUP Download
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe MUP Download
Jamstveno pismo za pravne osobe MUP Download
Jamstveno pismo za fizičke osobe MUP Download
Zahtjev za hrvatsku vizu – OBRAZAC MUP Download
Odobrenje pripadniku starne službe sigurnosti za unos, nošenje i iznošenje iz Republike Hrvatske kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva – OBRAZAC 3 MUP Download
Odobrenje članu posade stranog plovila ili zrakoplova – OBRAZAC 2 MUP Download
Zahtjev za izdavanje odobrenja članu posade stranog plovila ili zrakoplova – OBRAZAC 1 MUP Download