Porezna uprava – obrasci

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

Pretraga po kategorijama:

JOPPDIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
PO-SDIzvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
PO-SD za 2023Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
PO-SD-ZIzvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti
PO-SD-Z za 2023Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti
KAMATEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate
DIVIDENDEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende
LICENCEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence
OSTALI DOHODAKZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj
INO-DOHIzvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
INO-DOH za 2023Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
Dobrovoljna prijava ino primitakaDobrovoljna prijava inozemnih primitaka
RPOPrijava radi upisa u registar poreznih obveznika
DOHPrijava poreza na dohodak
DOH za 2023Prijava poreza na dohodak
DOH-ZPrijava dohotka od zajedničke djelatnosti
DOH-Z za 2023Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti
PKKartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada
POTVRDA za 2023Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
POTVRDAPotvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
DIPopis dugotrajne imovine
DI za 2023Popis dugotrajne imovine
KPIKnjiga primitaka i izdataka
KPI za 2023Knjiga primitaka i izdataka
KPRKnjiga prometa
KPR za 2023Knjiga prometa
P-PPIPregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
P-PPI za 2023Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
TOEvidencija o tražbinama i obvezama
TO za 2023Evidencija o tražbinama i obvezama
ZPP-DOHObrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku
ZPP-DOH za 2023Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku
DPOMPotvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
EPEvidencija o prometu
EPOMEvidencija o primicima od nesamostalnog rada
EPOM za 2023Evidencija o primicima od nesamostalnog rada
STPodaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
ST za 2023Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
PDPrijava poreza na dobit
PD za 2023Prijava poreza na dobit za 2023. godinu
PD-NNPrijava poreza na dobit prema novčanom načelu
PD-NN za 2023Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu
PD-IPOIzvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
PD-DOPIzvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti
PD-POIzvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu
PD-PO za 2023Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2023. godinu
POD-BILBilanca
POD-RDGRačun dobiti i gubitka
OBRAZAC DIVIDENDEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
OBRAZAC KAMATEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
OBRAZAC LICENCEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
OBRAZAC OSTALA DJELAZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
PTPrijava poreza po tonaži broda
PT za 2023Prijava poreza po tonaži broda za 2023. godinu
PD-KIDIzvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID)
DPDPrijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za 2022. – Obrazac DPD
P-PDVZahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost
I-RAKnjiga izdanih (izlaznih) računa
U-RAKnjiga primljenih (ulaznih) računa
PDVPrijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje
DONHIzvješće o obavljenim donacijama hrane
PDV-SPrijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije
ZPZbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU
Isporuka NPSPrijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu
Stjecanje NPSPrijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU
PDV-PZahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost
PDV-FEvidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa
PDV-HZahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra
PDV-MIEvidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže
ZP-PDVZahtjev za povrat (tax refund form)
PDV-MUEvidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže
Izvješće PDVIzvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
Porezno zastupanjePorezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63
PPOPrijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze
Prilog 1Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a
GPPotvrda o korištenju gotovinskog pologa
ZGPZahtjev za korištenje gotovinskog pologa
MCPPrijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika
e-trgovinaPregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koji nisu porezni obveznici u EU

Pretraga po nazivu:

Naziv Izdavatelj
e-trgovina Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koji nisu porezni obveznici u EU Porezna uprava Preuzmi
MCP Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika Porezna uprava Preuzmi
ZGP Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa Porezna uprava Preuzmi
GP Potvrda o korištenju gotovinskog pologa Porezna uprava Preuzmi
Prilog 1 Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a Porezna uprava Preuzmi
PPO Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze Porezna uprava Preuzmi
Porezno zastupanje Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63 Porezna uprava Preuzmi
Izvješće PDV Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a Porezna uprava Preuzmi
PDV-MU Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže Porezna uprava Preuzmi
ZP-PDV Zahtjev za povrat (tax refund form) Porezna uprava Preuzmi
PDV-MI Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže Porezna uprava Preuzmi
PDV-H Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra Porezna uprava Preuzmi
PDV-F Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa Porezna uprava Preuzmi
PDV-P Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost Porezna uprava Preuzmi
Stjecanje NPS Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU Porezna uprava Preuzmi
Isporuka NPS Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu Porezna uprava Preuzmi
ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU Porezna uprava Preuzmi
PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije Porezna uprava Preuzmi
DONH Izvješće o obavljenim donacijama hrane Porezna uprava Preuzmi
PDV Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje Porezna uprava Preuzmi
U-RA Knjiga primljenih (ulaznih) računa Porezna uprava Preuzmi
I-RA Knjiga izdanih (izlaznih) računa Porezna uprava Preuzmi
P-PDV Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost Porezna uprava Preuzmi
DPD Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za 2022. – Obrazac DPD Porezna uprava Preuzmi
PD-KID Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID) Porezna uprava Preuzmi
PT za 2023 Prijava poreza po tonaži broda za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC OSTALA DJELA Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC LICENCE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC KAMATE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC DIVIDENDE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
POD-RDG Račun dobiti i gubitka Porezna uprava Preuzmi
POD-BIL Bilanca Porezna uprava Preuzmi
PD-PO za 2023 Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
PD-PO Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu Porezna uprava Preuzmi
PD-DOP Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
PD-IPO Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama Porezna uprava Preuzmi
PD-NN za 2023 Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
PD za 2023 Prijava poreza na dobit za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
ST za 2023 Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu Porezna uprava Preuzmi
EPOM za 2023 Evidencija o primicima od nesamostalnog rada Porezna uprava Preuzmi
EP Evidencija o prometu Porezna uprava Preuzmi
DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi Porezna uprava Preuzmi
ZPP-DOH za 2023 Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku Porezna uprava Preuzmi
TO za 2023 Evidencija o tražbinama i obvezama Porezna uprava Preuzmi
P-PPI za 2023 Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
KPI za 2023 Knjiga primitaka i izdataka Porezna uprava Preuzmi
KPI Knjiga primitaka i izdataka Porezna uprava Preuzmi
DI za 2023 Popis dugotrajne imovine Porezna uprava Preuzmi
DI Popis dugotrajne imovine Porezna uprava Preuzmi
POTVRDA Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
POTVRDA za 2023 Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
PK Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada Porezna uprava Preuzmi
DOH-Z za 2023 Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
DOH za 2023 Prijava poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
DOH Prijava poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
RPO Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika Porezna uprava Preuzmi
Dobrovoljna prijava ino primitaka Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka Porezna uprava Preuzmi
INO-DOH za 2023 Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
INO-DOH Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
OSTALI DOHODAK Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj Porezna uprava Preuzmi
LICENCE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence Porezna uprava Preuzmi
DIVIDENDE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende Porezna uprava Preuzmi
KAMATE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate Porezna uprava Preuzmi
PO-SD-Z za 2023 Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
PO-SD-Z Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
PO-SD za 2023 Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja Porezna uprava Preuzmi