Potvrde i uvjerenja u sustavu e-Građani


Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Obrazac br. 9 Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak


Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim sudom ne vodi prekršajni postupak za prekršaje za koje je to propisano posebnim zakonom

Dokumenti

Obrazac br. 9a – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak.docx


Prebivalište

U sklopu projekta e-Građani, građanima je omogućeno i ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu

Dokumenti

Obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1: OBRAZAC 1_preb_bor.pdf (gov.hr))


Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu

Navodimo neke od potvrda potrebnih za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji

Dokumenti

IIIa -zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu

IIIb – zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za pravnu osobu

Va – zahtjev za izdavanje podataka iz kaznene evidencije za fizičku osobu radi ostvarivanja prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji

Vb – zahtjev za izdavanje podataka iz kaznene evidencije za pravnu osobu radi ostvarivanja prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji


Nadovjera (legalizacija) isprava

Upute i napomene za postupke legalizacije isprava radi njihove upotrebe u inozemstvu


Boravište

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje privremeno boravite, ali se na toj adresi niste trajno nastanili


e-Prijava boravišta hrvatskih državljana

Hrvatski državljani koji imaju e Osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, boravište mogu prijaviti elektronički putem sustava e-Građani


Potvrda iz kaznene evidencije

Fizičke i pravne osobe za potrebe ostvarenja nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave potvrdu iz kaznene evidencije

Dokumenti

Obrazac Va

Obrazac Vb


Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora

Fizičke osobe za potrebe kandidiranja imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave uvjerenje iz kaznene evidencije

Dokumenti

Obrazac VI a

Obrazac VII a