Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obrasci

Na ovoj stranici ponuđeni su obrasci i tiskanice HZZO-a koje možete preuzeti (download) u PDF i Word obliku:

Potvrda o oblogama za rane (.pdf) – stupa na snagu 1.1.2023.

Potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima (.pdf) – stupa na snagu 1.1.2023.

Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima (.pdf) – stupa na snagu 1.1.2023.

Potvrda o pomagalima za šećernu bolest (.pdf) – stupa na snagu 1.1.2023.

Potvda o slušnim i surdotehničkim pomagalima (.pdf) – stupa na snagu 1.1.2023.

Tiskanica recepta – Osnovna lista lijekova (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Tiskanica recepta – Dopunska lista lijekova (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika) (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Tiskanica T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji) (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Zahtjev za povratom isplaćene naknade plaće (.doc) – objavljeno 01.01.2023.

Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (.pdf– početak primjene 04.02.2021.

Potvrda o plaći (.pdf– početak primjene 01.01.2023.

Potvrda o plaći (.doc– početak primjene 01.01.2023.

Obavijest poslodavcu – nepotpuni zahtjevi (.doc) – početak primjene 29.04.2015.

Obavijest poslodavcu – nepriznavanje zahtjeva (.doc) – početak primjene 29.04.2015.

Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizu (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Potvrda o osnovicama osiguranja (.pdf– početak primjene 01.01.2023.

Putni nalog za korištenje zdravstvene zaštite (višekratni) (.pdf– početak primjene 01.01.2023.

Putni nalog za korištenje zdravstvene zaštite (jednokratni) (.pdf– početak primjene 01.01.2023.

Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštite (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Uputnica (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

Prijava – odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama (.pdf)

Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u trećim državama (.pdf)

Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo (.pdf) – početak primjene 23.12.2017.

Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo (.doc– početak primjene 23.12.2017.

Obrazac – Žalba (.doc)

Interna uputnica (.pdf) – 10.09.2013.

Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme – primarna razina zdravstvene zaštite – Obrazac HZZO-Z1 (.doc)

Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme – sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite – Obrazac HZZO-Z2 (.doc)

Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući (.pdf– početak primjene 23.12.2017.

IZJAVA o izboru / promjeni izabranog doktora (.pdf– početak primjene 23.12.2017.